$(document).ready()

Onze boeren

Onze lamsvleesproducten en natuurdarmen betrekken wij van een zorgvuldig aantal geselecteerde leveranciers die net zoals wij ten volle geloven in kwaliteit, dierenwelzijn en daarnaast het belang inzien van het groot brengen van de dieren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Ons netwerk omvat lokale boeren, slachthuizen en vleesverwerkers in onder andere; Spanje, Italië, Ierland, verenigd koninkrijk, Frankrijk, Nederland en België

Met respect voor de natuur en de dieren streven we ernaar om onze producten te betrekken van partijen die dier- en milieuvriendelijk boeren. We kiezen voor lammeren en schapen die op een traditionele, humane en duurzame wijze zijn gras gevoerd en grootgebracht

Duurzame veeteelt

Binnen ons bedrijf vinden we duurzaamheid belangrijk, we geven dan ook veel om onze impact op de natuur en de herkomst van ons lamsvlees. Om precies deze redenen laten we de industriële veeteelt links liggen en kiezen we bewust voor natuurlijk, kleinschalig en lokaal.


Onze aanwezigheid dicht bij onze leveranciers, de boeren, de slachterijen en vleesverwerkers zorgt er daarnaast ook voor dat we beter kunnen samenwerken om ervoor te kunnen zorgen dat verspilling wordt tegengegaan en ecologisch verantwoord wordt geproduceerd.

hallal en tayyib

We begrijpen als geen ander de betekenis achter de traditie van gecertificeerd halal eten. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat onze vleesproducten voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid zonder daarbij concessies te doen aan onze Halal-Tayyib normen en specificaties;.

  • Altijd met de hand geslacht
  • Dieren worden niet verdoofd
  • Dieren zijn volledig gezond bij het slachten
  • Dieren zijn groot gebracht in een gezonde humane omgeving
  • Nooit een comprimis op kwaliteit

Onze lammeren en schapen worden op een zo puur, gezond en ethisch mogelijke manier buiten grootgebracht op uitgestrekte weide zonder het gebruik van groeihormonen, antibiotica of andere groeibevorderende medicijnen.

Onze lammeren en schapen worden op een zo puur, gezond en ethisch mogelijke manier buiten grootgebracht op uitgestrekte weide zonder het gebruik van groeihormonen, antibiotica of andere groeibevorderende medicijnen.

Dierenwelzijn

In een gezonde omgeving van frisse buitenlucht, veel daglicht en uitgestrekte weilanden die de lammeren in alle vrijheid kunnen begrazen bieden we de dieren de tijd en de meest optimale diervriendelijke leefomstandigheden om in een natuurlijk tempo te groeien. Dierenwelzijn op zijn best. Grootgebracht in de natuur, door de natuur en in harmonie met de natuur.


Door; lokaal dicht bij de boeren onze dieren te betrekken, door het zelf selecteren van onze slachtlammeren en door te produceren in kleine batches zijn we beter in staat het welzijn van individuele dieren in de gaten te houden. Het dierenwelzijn zorgt er tevens voor dat de dieren op een respectvolle manier kunnen worden geslacht.

Kwaliteit en voedselveiligheid

Of het nu gaat om de inkoop, traceerbaarheid, verwerking, distributie, verspilling of de voedselveiligheid van onze lamsvleesproducten en natuurdarmen, als het om voedsel gaat is alles belangrijk. De HACCP-procedures en voorschriften voor de productie en distributie van vlees worden ingevuld en opgevolgd in overeenstemming met zowel de Nederlandse als de Europese wet- en regelgeving

Door voldoende waarborgen in de vleesketen in te bouwen, zorgen we ervoor dat onze producten traceerbaar zijn en altijd voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. We zijn er dan ook trots op dat we met succes de verbindende rol kunnen zijn tussen onze klanten en onze leveranciers.